Informasjon om den nedlagte e-posttjenesten

Følgende informasjon var publisert på forsiden til Sylling.no fra 11. mars 2022 til 15. mars 2024:

Mulige problemer med e-post

Everyone.net i USA har siden år 2000 levert en e-posttjeneste hvor man har kunnet få fornavn.etternavn@sylling.no.

Dette har vært tilgjengelig fra denne adressen:
http://sylling.mail.everyone.net/

Det ser nå ut til at denne tjenesten er i ferd med å flyttes til et nytt selskap og muligens forsvinne helt. Det har ikke blitt informert om disse endringene, og adminstrasjon av e-postadresser er ikke lenger tilgjengelig.

Support er kontaktet, foreløpig uten respons.

Merk at det er Everyone.net som har tilbudt disse tjenestene, herfra har bare domenenavnet Sylling.no blitt stilt til disposisjon.

Jeg vil anbefale dere å finne alternative løsninger, f. eks. Gmail.

Svend Asbjørn Sylling
11. mars 2022

Følgende e-post ble sendt 30. januar 2024 til de e-postkontoene som var aktive per siste rapport fra Everyone.net i desember 2019:

Fra: Svend A. Sylling
Sendt: Tirsdag 30. januar 08:41
Til: En rekke mottakere
Emne: Viktig om e-postadresser med domenet Sylling.no
------------------------------

Hei!

Du mottar denne e-posten, da du har en e-postadresse satt opp hos Everyone.net med bruk av domenet @sylling.no.

Dette var en tjeneste Everyone.net leverte fra år 2000, slik at man kunne få fornavn.etternavn@sylling.no. I mars 2022 endret dette imidlertid seg, og Everyone.net ble kjøpt opp av et annet selskap. Det er ukjent hvordan tjenesten har fungert, eller ikke fungert, etter dette. Noe det også har blitt informert om på Sylling.no siden 11. mars 2022: https://sylling.no/

Tjenesten har vært 100 % levert av Everyone.net siden 2000, mens selve domenet har blitt stilt til gratis disposisjon fra min side i 24 år.

Fra mars 2024 trekker jeg tilbake den disposisjonen til Everyone.net.

Hvis du fortsatt har en e-postadresse @sylling.no som du bruker, betyr dette i praksis:
1) Du bør starte å benytte en annen e-posttjeneste, for eksempel Gmail, Outlook eller lignende.
2) Du bør hente ut tidligere e-post du ønsker å ta vare på (dette er dessverre ikke noe jeg kan bistå med).
3) Hvis det er viktig å ha fornavn.etternavn@sylling.no også i fremtiden, så ta kontakt, så kan jeg sette opp en videresending fra en slik adresse til Gmail, Outlook eller lignende, uten at dette leveres fra Everyone.net.

Og svar meg gjerne på denne e-posten, så jeg vet mer om hvem som benytter tjenesten og om e-posten faktisk blir mottatt :)

Mvh.
Svend Asbjørn Sylling

Følgende e-post ble sendt 7. mars 2024 til de e-postkontoene som var aktive per siste rapport fra Everyone.net i desember 2019 og som ikke hadde svart på forrige e-post:

Fra: Svend A. Sylling
Sendt: Torsdag 7. mars 08:48
Til: Fem mottakere
Emne: Viktig om e-postadresser med domenet Sylling.no
------------------------------

Hei,

Din adresse er en av de jeg aldri fikk noe svar på angående endringen av e-post gjennom domenet Sylling.no, sendt ut 30. januar 2024.

Dette gjelder dere fem med disse adressene.
*@sylling.no
*@sylling.no
*@sylling.no
*@sylling.no
*@sylling.no
Nå er dato satt for denne endringen til 15. mars 2024.

Hvis dere ønsker å motta e-post sendt til disse adressene etter 15. mars er det to alternativer:

Alternativ 1:
Jeg setter opp at e-post sendt til din gamle @sylling.no-adresse automatisk videresendes til en annen adresse du bruker (for eksempel Gmail).
Hvis du ønsker dette må jeg vite hvilken adresse e-post skal videresendes til.

Alternativ 2:
Jeg setter opp en ny e-postkonto et annet sted, med samme @sylling.no-adresse. Dette vil være en helt ny konto uten noe historikk, og du vil måtte få ny påloggingsinformasjon fra meg.
Hvis dette ønskes må jeg vite hvor jeg kan sende deg ny påloggingsinformasjon (da din gamle adresse vil slutte å fungere i samme øyeblikk). Dette kan gjerne sendes på SMS om ønskelig.

Gammel e-post som ligger på din gamle konto kan kanskje hentes ut fra http://sylling.mail.everyone.net/ etter 15. mars, men det vil verken komme inn noen ny e-post der eller være mulig å sende e-post derfra, så jeg anbefaler at e-post man ønsker å ta vare på hentes ut før 15. mars.

Mvh.
Svend Asbjørn Sylling